Welkom bij Dansonderzoek.nl

De website dansonderzoek.nl wordt beheerd door de Vereniging van Dansonderzoek (VDO), platform voor de danswetenschap in Nederland. VDO draagt bij aan gedachtenuitwisseling, verspreiding van onderzoeksresultaten en discussie over de danswetenschap in Nederland.

LATEST NEWS 

 • Digitale Bloemlezing Danswetenschap in Nederland 1-9,
  Nu beschikbaar op www.ncpa.eu

  Redactie: Peter Eversmann, Guido Jansen, Hanneke Koolen, Mirjam van der Linden, Ruth Naber, Jacques van Rossum, Liesbeth Wildschut. Vereniging voor Dansonderzoek, 2019.Alle artikelen zijn eerder verschenen in Danswetenschap in Nederland – Deel 1 t/m 9, gepubliceerd door de Vereniging voor Dansonderzoek (VDO) in de periode 2000-2017. Van dansbeleving tot dansgeschiedenis en van gezondheid tot artistiek onderzoek: de geselecteerde artikelen tonen de diversiteit en breedte van de onderwerpen en onderzoeksmethodes van PhD kandidaten, MA studenten en andere onderzoekers op het gebied van dans.

  De artikelen zijn gratis beschikbaar in full text via de Kennisbank van de National Centre Performing Arts (NCPA): www.ncpa.eu

  Het initiatief voor de Kennisbank NCPA is ontstaan vanuit de behoefte en ambitie om reeds eerder ontwikkelde kennis en documentatie te behouden voor de sector. Tevens functioneert de Kennisbank waar mogelijk en wenselijk als aanjager en verbinder van kennis creërende en validerende processen binnen de sectorale ontwikkeling.

 • Presentatie Bloemlezing uit 9 edities van Danswetenschap in Nederland
  Op vrijdag 4 oktober vindt van 12.00 – 13.30 uur de tweede editie van de Rode Loper plaats
  tijdens Festival de Nederlandse Dansdagen (NDD).
  Deze bijzondere editie staat in het teken van het vieren en overdragen van het erfgoed van de Vereniging voor Dansonderzoek Nederland (VDO). Opgericht in 1990 stelde deze vereniging zich ten doel om onderzoek op het gebied van dans te stimuleren. Helaas wordt de Vereniging voor Dansonderzoek dit jaar opgeheven. Tijdens De Rode Loper wordt een digitale bloemlezing gepresenteerd uit de 9 edities van Danswetenschap in Nederland. 
  meer informatie
 • Danswetenschap in Nederland – Bundel SALE
  Deel 3+4+5  samen voor slechts 15,- euro
  Deel 6+7+8  samen voor slechts 20,- euro
  meer informatie
 • Save the date: 25 maart Algemene Ledenvergadering VDO
  Tijdens deze vergadering willen we graag met jullie van gedachten wisselen over de toekomst van de vereniging.
  De ALV / ledendag zal op 25 maart plaatsvinden in Parnassos (Kruisstraat 201, Utrecht), van 13.00 tot circa 17.00.
 • Zondag 12 november – Screening ‘Body as Archive’ tijdens InScience Film Festival Nijmegen
  Aansluitend aan de vertoning van The Body as Archive vindt er een interactieve workshop plaats over ervaren hoe het lichaam beweging onthoudt en vormgeeft. De workshop wordt geleid door Vicky Fisher, Affiliated Researcher in Multimodal Language and Cognition aan de Radboud Universiteit.Dit evenement is een samenwerking met National Centre Performing Arts (NCPA) en Cinedans Dance on Screen Festival.Meer informatie:  InScience Festival
 • Maandag 20 november – NCPA Symposium ‘Building Bridges’ – Nijmegen
  De drie partners van het National Centre Performing Arts (NCPA) – ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Sport Medisch Centrum Papendal – organiseren een symposium om gespecialiseerde zorg, toegepast onderzoek en onderwijs verder met elkaar te verknopen.
  Dr. Einav Katan-Schmid geeft namens de VDO de keynote ‘Body of Knowledge; the Dancing Body as Archive and as Perceptual Source’.Meer informatie: ncpa.eu
 • Danswetenschap in Nederland deel 9 is nu te bestellen!
  DIN9-front
 • Studiemiddag  VDO 21 mei 2017, ‘Metaphors in Motion; making sense of contemporary dance’
  De studiemiddag vind dit jaar plaats op 21 mei tijdens het Spring Festival Utrecht. Na het symposium zal ook de nieuwe publicatie Danswetenschap in Nederland 9 gepresenteerd worden.
  Meer informatie en aanmelding via www.springutrecht.nl
 • Terugblik Ledendag – 11 februari 2017
  Dit jaar organiseerde de VDO een ledendag.  Tijdens deze creatieve en interactieve bijeenkomst werd er naast de gebruikelijke alv-agendapunten gepraat over de toekomst van de vereniging en ervaringen en inzichten betreft uitwisseling van dansonderzoek. Jochem Naafs, begeleider van deze bijzondere ledendag, vatte de dag samen in een wonderlijk gedicht.

 • Studiemiddag VDO 9 april 2016, ‘Ontsluiten van het verleden’
  Centraal staan verschillende vormen en doelstellingen van danshistorisch onderzoek en de manieren waarop onderzoekers de dansgeschiedenis ontsluiten.
  zaterdag 9 april 2016
  ArtEZ, Onderlangs 9, Arnhem

  13.00 – 15.30 uur
  Sprekers zijn: Jacqueline Algra, Justa ter Haar en Peggy Olislaegers
  De studiemiddag is voor iedereen toegankelijk. Niet-leden betalen 10 euro, studenten 5 euro.
  De voertaal is Engels.
  Meer informatie: studiedag 2016
 • VDO is partner geworden van de National Centre Performing Arts (NCPA).
  De NCPA zet zich in om het bewustzijn en de vaardigheden van podiumkunstenaars en sporters te optimaliseren om zelfmanagement te stimuleren in dienst van een duurzame professionele carrière. De NCPA ontwikkelt en verbindt kennis en stimuleert de uitvoering en toepassing ervan. 
 • Mini-symposium op 16 November, 19.00-21.00 in Parnassos (Kruisstraat 201), Utrecht.
  De VDO organiseert samen met de NCPA een mini symposium waarin een kritische blik geworpen wordt op creatieve processen en de rol van vrije wil, het maken van keuzes,  spontaniteit en kennis.  Benaderingen vanuit de filosofie, de neurowetenschap en de artistieke praktijk helpen om meer inzicht te krijgen in die processen en de mogelijkheden en beperkingen van makers en performers. Hoeveel keuzevrijheid hebben we? Is improvisatie wel zo spontaan? Hoe kan je toegang krijgen tot hetgeen je nog niet weet?Sprekers zijn professor dr. Marc Slors, hoogleraar cognitiefilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en auteur van Dat had je gedacht! Brein, bewustzijn en vrije wil in filosofisch perspectief (Amsterdam: Boom 2012) en João da Silva, MA. Da Silva is als associate lector verbonden aan ArtEZ en werkt momenteel aan zijn proefschrift over het nemen van risico’s in dansimprovisatie en de rol van het niet-weten daarbinnen. Een derde spreker (uit de praktijk van theater, dans of muziek) zal nog worden aangekondigd. De avond zal deels Nederlands- en deels Engels gesproken zijn. Er is de mogelijkheid in het Nederlands vragen te stellen.De reguliere entreeprijs bedraagt 20 euro, studenten betalen 5 euro. (Dit mini-symposium in samenwerking met het NCPA is een extra activiteit voor de VDO en staat los van de jaarlijkse studiedag, welke wel gratis toegankelijk is voor leden.) Meer info en aanmelden.
 • Call For Papers: Danswetenschap in Nederland, deel 9
  Danswetenschap in Nederland bundelt (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van dans, uitgevoerd in Nederland of door Nederlanders. De Vereniging voor Dansonderzoek (www.dansonderzoek.nl) bereidt de negende editie voor, die eind 2016 moet verschijnen. De redactie roept onderzoekers op te reageren. Artikelen (of voorstellen daartoe) over afgerond én lopend onderzoek – bij voorkeur geschreven in het Engels – zijn welkom. Auteursrichtlijnen zijn via de mail op te vragen.
  Deadline aanmelding: 19 oktober 2015.
  Aanleveren artikel: uiterlijk 1 februari 2016.
  e-mail: verenigingdansonderzoek@gmail.com
 • Danswetenschap in Nederland deel 8 is nu te bestellen!
 • presentatie Danswetenschap in Nederland deel 8 op 28 februari tijdens de VDO studiemiddag
  cover DIN 8
 • Save the date: Studiemiddag Vereniging voor Dansonderzoek op 28 februari 2015
  Connect! De relatie tussen performer en toeschouwer 
  De studiemiddag wordt gehouden in Parnassos Cultuurcentrum, Kruisstraat 201 te Utrecht van 13.30 uur tot 16.00 uur.
  Sprekers zijn Chiel Kattenbelt, Aafke van Mourik Broekman en Emilie Gallier.
  Tijdens de studiedag zal de publicatie Danswetenschap in Nederland deel 8 worden gepresenteerd.
  De studiemiddag is voor iedereen toegankelijk. De voertaal is Engels.
  Voorafgaand aan de studiemiddag wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden, die om 12.00 uur begint. In februari ontvangen de leden van de VDO een agenda en de bijbehorende stukken. Meer info.
 • nov 2014 – Verslag VDO studiemiddag 2014 downloadbaar
  Het complete verslag van de studiemiddag van de VDO van februari 2014 over Dans en Filosofie staat online en is downloadbaar vanaf onze site.
 • mei 2014 – Netwerkmoment en bezoek SPRING festival
  De VDO organiseert op dinsdag 20 mei een netwerkmoment voor leden van de VDO gekoppeld aan een bezoek aan de voorstelling The Dog Days are Over van Jan Martens op het SPRING festival in Utrecht.
 • Februari 2014 – verslag VDO Studiemiddag op Dansmagazine.nl
 • Februari 2014 Creativiteit is hard werken: HKU lectoraat Kunsteducatie sluit eerste lectoraatsperiode af met boek over onderzoek naar kunsteducatieve praktijken.
  Woensdag 8 januari j.l. is het boek ‘Creativiteit is hard werken’ van HKU Expertisecentrum Educatie verschenen. In het boek, onder redactie van lector Kunsteducatie Karin Hoogeveen, wordt teruggeblikt op vier jaar praktijkgericht onderzoek naar binnen- en buitenschoolse kunsteducatie voor kinderen en jongeren. Meer weten of bestellen?
 • Januari 2014  – aankondiging VDO Studiemiddag 2014: za 8 februari
  Op zaterdag 8 februari organiseert de VDO een studiemiddag over Dans en Filosofie.
  De studiemiddag wordt gehouden in Parnassos Cultuurcentrum, Kruisstraat 201 te Utrecht en begint om 15.00 uur (tot + 17.00 uur). Sprekers zijn Diane Elshout (Moving Arts Project), Zeynep Gündüz (UVA/AHK) en Sarah Soethoudt (dansstudent AHK).
  Voertaal: Nederlands, sommige presentaties zijn in het Engels.
  Voorafgaand aan de studiemiddag wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden, die om 13.30 uur begint.
  Download hier de uitnodiging voor de studiemiddag met alle informatie
 • December 2013  – Nieuwe website online!
  De dansonderzoek website is totaal vernieuwd en biedt nu via www.dansonderzoek.nl een actueel platform met alle informatie over de VDO en de VDO activiteiten.
 • September 2013 – Engelse verslag VDO studiemiddag online
  Al geruime tijd was het verslag van de VDO studiemiddag in het Nederlands op de site te vinden, nu is ook de Engelse versie beschikbaar. Naar verslag
 • Danswetenschap in Nederland.indd