1993-2000

2000: Culturele diversiteit in/en de Nederlandse theaterdans

Op 15 april 2000 vond een studiemiddag plaats over ‘Culturele diversiteit in/en de Nederlandse theaterdans’. Als sprekers traden op: Anna Aalten (UvA) met een inleiding op het thema ‘culturele diversiteit in dans’, Jeroen Fabius (SNDO) over ‘Bill T. Jones en Shobana Jeyasingh’, Moos van den Broek (programmeur Muiderpoorttheater Amsterdam) over het intercultureel duettenfestival ‘It Takes 2′, en Glenn van der Hoff (choreograaf, oprichter en artistiek leider van het voormalige gezelschap Djazzex) over zijn ervaringen met het thema. Download hier het verslag.

1999: Geënsceneerde Lichamen

Op 15 oktober 1999 vond onder de titel ‘Geënsceneerde Lichamen’ op de Universiteit van Antwerpen een studiedag plaats over het lichaam in de podiumkunsten. Deze studiedag was in eerste instantie een initiatief van Aisthesis – Centrum voor Lichaam en Taal, in samenwerking met de Vlaams-Nederlandse Kring voor Theaterwetenschap. Aangezien de VDO het plan had opgevat om een studiedag te organiseren over hetzelfde thema, leek het het Bestuur een goed idee om de mogelijkheid tot samenwerking te onderzoeken. Dit is vervolgens ook gerealiseerd. Download hier het verslag.

1999: Dans & Nieuwe Media

In september 1999 vond een studiemiddag plaats over ‘Dans & Nieuwe Media’. De middag werd heel toepasselijk geopend met de presentatie van de VDO website door Frits Naerebout. Daarna presenteerde Scott delaHunta een lezing over de vraag hoe het proces van het maken van dans in de toekomst beïnvloed zal worden door de nieuwe mogelijkheden van de informatietechnologie. Zijn presentatie werd gevolgd door een lezing van Chiel Kattenbelt over de invloed van de digitale technologie op theater en dans.  Download hier het verslag.

1998: internationale conferentie ism Theaterinstituut Nederland

Het jaar 1998 stond geheel in het teken van de grote internationale conferentie die de VDO samen met het Theaterinstituut Nederland op 17 en 18 april organiseerde. Op deze site staan zowel het programma als de papers van deze conferentie. De volledige proceedings zijn uitgegeven door het Theater Instituut Nederland. Naast de conferentie vonden er twee studiedagen plaats. Op de eerste hield Esther Bokkers een lezing over haar onderzoek naar de effecten van het Nederlandse kunstbeleid op het functioneren van enkele moderne dansgezelschappen. Tevens vertelde Raphaël Akopian-Schupp over de problemen die zich voordeden bij de Nederlandse vertaling van het werk van de Britse danswetenschapper Valerie Preston-Dunlop. Het jaar werd afgesloten met een zeer geanimeerde middag gewijd aan dansdramaturgie. Karin Tijssen, die in het kader van haar studie Theaterwetenschap een handleiding dansdramaturgie schreef onder de titel Bewegende vragen, verzorgde een inleiding (op deze site is een recensie van Bewegende vragen te lezen). Er volgde een gesprek met dansdramaturgen Jacqueline Algera en Fransine van der Putt en choreografen Harijono Roebana, Andrea Leine en Anelie David.

1997: diverse onderzoeken

In 1997 werden er tijdens de VDO studiemiddagen vier lezingen gepresenteerd. Elly van der Jagt sprak over ‘De internationalisering van de Nederlandse dans’. Saskia Besuyen vertelde over haar onderzoek naar het overheidsbeleid ten aanzien van danseducatie in Nederland en in Engeland. Marloeke van der Vlugt presenteerde ‘Een lichaam in de ruimte’, over Schlemmer, Kouwenhoven en hun relatie tot de postmoderne dans. En Eileen Hilbrands gaf een beleidsanalyse van de ondergang van dansgezelschap Reflex (op deze site is een recensie van Hilbrands scriptie over Reflex te lezen).

1996: diverse onderzoeken

Tijdens de studiedag in 1996 werd een historische studie over de invloed van de Parijse boulevardtheaters op het Amsterdamse ballet in de vorige eeuw gepresenteerd, geschreven door Hans Uitman en gepubliceerd met financiële ondersteuning van de VDO. Gastspreekster Saskia Kersenboom vertelde over de manier waarop zij gebruik maakt van CD-interactief bij haar onderzoek naar Indiase dans.

1995: Het analyseren van dansvoorstellingen

In 1995 organiseerde de vereniging een studiedag rond het thema ‘Het analyseren van dansvoorstellingen’. Liesbeth Wildschut, Vera Bergman en Wieneke van Breukelen presenteerden ieder een eigen analyse-methode. De teksten van deze lezingen zijn terug te vinden in het VDO Bulletin van 1995. Eerder dat jaar sprak Frits Naerebout over zijn onderzoek inzake dans in de antiek Griekse wereld, in het bijzonder de vraag in hoeverre de Griekse vaasschilderkunst als danshistorische bron te gebruiken is. Op dezelfde studiedag hield Anna Aalten een lezing over haar antropologisch onderzoek naar de academische dans, onder de titel «Vrouwelijkheid als voorstelling», eveneens opgenomen in het VDO Bulletin van 1995. Later dat jaar organiseerde de VDO een bijeenkomst over Dans en Muziek, als onderdeel van het Holland Dance Festival. Als buitenlandse gastspreekster was Stephanie Jordan van het Roehampton Institute in Londen uitgenodigd.

1993 en 1994: Dans en Wetenschap 1 en Dans en Wetenschap 2

In 1993 en 1994 vonden twee algemene bijeenkomsten plaats, ‘Dans en Wetenschap 1′ en ‘Dans en Wetenschap 2′, waarop de stand van zaken op het gebied van dansonderzoek in Nederland in kaart werd gebracht. Verslagen van deze twee bijeenkomsten zijn opgenomen in het VDO Bulletin van 1993.

In 1994 vertelde Saskia Wieringa over haar onderzoek naar beelden van vrouwelijkheid in de Westerse theaterdans.
In 1993 hield Liesbeth Wildschut een lezing over haar receptie-onderzoek naar de wijze waarop kinderen een dansvoorstelling beleven. Download hier het verslag van de studiemiddag van 1993.

1993: Dansen na je 30ste

Van deze studiemiddag is geen verslag beschikbaar.