2001

Hoe bereik je een danspubliek? En hoe voed je het op?

Op 16 juni 2001 vond een studiemiddag plaats met als thema de vraag ‘Hoe bereik je een danspubliek? En hoe voed je het op?’ Nadat verschillende sprekers een korte inleiding hadden gegeven, volgde een levendige discussie met mensen die vanuit vele verschillende invalshoeken bij deze problematiek betrokken waren. Van deze studiemiddag is helaas geen uitgebreider verslag gemaakt.

Historische dans, in het bijzonder van de 18e eeuw

Op 20 januari 2001 vond een studiedag plaats over ‘Historische dans, in het bijzonder van de 18e eeuw’. Andre van de Velden, historicus en verbonden aan het Instituut voor Media en Re/Presentatie van de Universiteit van Utrecht, trad op als voorzitter. Na zijn inleiding kwamen er twee sprekers aan het woord, Enno Piet en Malcolm Davies. Piet studeerde Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit en bereidt momenteel een proefschrift voor over de theaterdansgeschiedenis van Nederland tussen 1600-1800. In zijn lezing gaf hij een overzicht van de dansactiviteiten aan het hof van Willem V tussen 1759 en 1794. Zijn belangrijkste stelling was dat er in die periode meer gedanst werd dan er tot nu toe door historici werd aangenomen. Malcolm Davis is musicus en schreef een proefschrift over de vrijmetselarij en de kunsten in Nederland tussen 1735-1806. Veel kunstenaars waren in die periode lid van de vrijmetselarij en er bestonden nauwe banden tussen hen en de Haagse elite.