2003

De beleving van en het kijken naar dans

Zaterdag 8 maart 2003 stond als thema ‘De beleving van en het kijken naar dans‘ centraal. Als spreeksters waren uitgenodigd Maaike Bleeker en Liesbeth Wildschut, die elk vanuit een andere invalshoek onderzoek doen naar dit thema. Liesbeth opende de bijeenkomst met een presentatie onder de titel ‘Bewogen door dans: de beleving van theaterdansvoorstellingen door kinderen’. Trouwe lezers van de VDO-uitgave ‘Danswetenschap in Nederland’ hebben al eerder kennisgemaakt met het promotie-onderzoek van Wildschut, die aan de beide delen een bijdrage leverde. De titel van de presentatie van Maaike Bleeker, ‘De plaats van het kijken: visualiteit in het theater ontleed’, verwees naar haar proefschrift, dat vorig jaar verscheen. Ook Bleeker schreef een bijdrage voor de VDO-bundel ‘Danswetenschap in Nederland’ deel 2. In haar presentatie tijdens de studiemiddag greep zij hierop terug en gaf zij vervolgens enkele interessante aanzetten voor verder onderzoek.