2008

Zelfreflectie in dansvakonderwijs

Op zaterdag 1 november 2008 organiseerde de VDO een speciale studiemiddag voor het dansvakonderwijs onder de titel ‘Zelfreflectie in dansvakonderwijs. De computer als hulpmiddel’. In de vakopleidingen voor dansers zijn reflectie en zelfreflectie belangrijke vaardigheden. Het kunnen kijken naar de eigen mogelijkheden en beperkingen, is voor een jonge danser een onmisbare ‘tool’ om zich te kunnen ontwikkelen en de eigen top te kunnen halen. De computer kan hierbij een hulpmiddel zijn. Tijdens de studiemiddag werden twee onderzoeksprojecten gepresenteerd die zich richten op het gebruik van de computer in de praktijk van het dansvakonderwijs. Äli Leijen (researcher at Viljandi Culture Academy of Tartu University in Estonia) sprak over ‘Supporting students’ reflection with streaming video': This presentation is based on an evaluation case study carried out in a dance academy in The Netherlands. In this study we focused on the experiences of 15 students and 2 teachers using a video-based learning environment, DiViDU, to facilitate students’ daily reflection activities in a composition course and a ballet course. The following questions will be addressed: Why is it useful to incorporate streaming video for supporting students’ reflection? How does streaming video support students’ reflection activities? What should an educational institute consider before/while implementing streaming video?
Margot Rijven en Elisabeth Boender (projectleiders van het Healthy Dancer Diary onderzoek) spraken over ‘Gezondere dansers met een digitaal dagboek': Dansers verleggen constant hun grenzen en lopen daarbij het risico van overbelasting. Kennis van de gevaren is niet genoeg; men is geneigd waarschuwingssignalen te negeren totdat een echte blessure de danser letterlijk dwingt te stoppen. Geïnspireerd door ervaringen in de sportwereld, is aan de AHK een digitaal dansersdagboek ontwikkeld dat dansers helpt de eigen balans te vinden tussen belasting en belastbaarheid. Dit Healthy Dancer Diary (HDD) wordt momenteel getest bij enkele dansgezelschappen, freelance dansers en opleidingen. Welke inzichten krijgt de danser door het bijhouden van het HDD in de eigen conditie en uitvoerende kwaliteiten? Hoe kunnen opleidingen, door gebruik te maken van het HDD, in de toekomst roosters en dansschema’s optimaal afstemmen en zo hun dansers gezond houden?