2010

Dansdramaturgie

Op 19 januari 2010 organiseerde de VDO een studiemiddag over dansdramaturgie.
Danswerkplaats Amsterdam (DWA) had in november al een uitgebreide studiedag over dit onderwerp georganiseerd. Uit deze drukbezochte dag bleek dat het thema de gemoederen in het dansveld momenteel flink bezighoudt. Ook werd duidelijk dat men na één dag nog lang niet was uitgepraat. In overleg met DWA werd daarom besloten dat de VDO een follow-up zou organiseren.
De Vereniging voor Dansonderzoek nodigde vervolgens de leden van BIT uit om zichzelf voor het eerst als collectief aan vakgenoten te presenteren. BIT is hèt Utrechtse platform voor startende dansdramaturgen. Deze groep, bestaande uit vijf vrouwen en één man, werd zo verantwoordelijk voor de invulling van de middag. Zij lieten op een frisse manier van zich horen.
BIT trad aan met een (mid)dagindeling die tot doel had alle aanwezigen (ongeveer 60 personen) uit te dagen actief deel te nemen aan de te voeren discussie. De gespreksleiding lag hierbij in handen van Bart van Rosmalen. Op een ontspannen en prettige manier nam hij het voortouw in de dialoog die choreografen, (dans)dramaturgen, studenten en andere geïnteresseerden twee uur lang met elkaar voerden.

Download hier het verslag.