2015

UITNODIGING VDO STUDIEMIDDAG     

zaterdag 28 februari 2015     
Connect! De relatie tussen performer en toeschouwer     

Of we nu choreograferen, optreden of naar dans kijken, we houden ons bezig met een heel bijzondere vorm van menselijke interactie. Maar wat gebeurt er precies in de ontmoeting tussen performer en toeschouwer? Tijdens deze studiemiddag werpen we licht op dit fenomeen, dat al vaak onderwerp was van artistiek werk, onderzoek en debat.
Tijdens de studiedag zal de publicatie Danswetenschap in Nederland deel 8 worden gepresenteerd.

Sprekers:
Chiel Kattenbelt     
Wat kenmerkt de performer? Wat houdt het in een performer te zijn? Door welk soort gedrag, handelen en instelling wordt een performer gekarakteriseerd? Wat zijn de basisvormen waarin de performer zich presenteert? Wat impliceren deze basisvormen voor de wijze waarop de performer zich richt tot haar/zijn publiek, en hoe het lichaam van de performer zich
verhoudt tot tijd en ruimte, de twee andere componenten waarin iedere performance (voorstelling) verschijnt. Chiel wil deze vragen beantwoorden vanuit een pragmatisch-fenomenologisch perspectief. Alhoewel hij het concept ‘performer’ hanteert in een brede betekenis voor degene die zich in scene zet voor een publiek, focust hij op de
theatrale performer, dat wil zeggen op de performer binnen het domein van de levende opvoeringskunsten, als acteur, danser, zanger, et cetera.

Aafke van Mourik Broekman     
Dansen voor solidariteit: het verbinden van dansers en publiek door middel van beweging
Hoe groeien kleine groepen uit tot succesvolle, grote gemeenschappen? Veel massale bewegingen ontstaan vanuit het klein. Mensen zijn van nature sociale wezens en op zoek naar sociale structuur en manieren om er bij te horen. Maar wat zorgt ervoor dat we ons met elkaar verbonden voelen? En wat zijn de processen waardoor mensen zich psychologisch betrokken voelen bij bepaalde groepen? Aafke is geïnteresseerd in hoe het observeren van interacterende groepen kan lijden tot de vorming van nieuwe sociale structuren. In het bijzonder richt ze zich op de sociale impact van het observeren van een dansvoorstelling. Centrale vragen hierbij zijn: hoe beïnvloedt een voorstelling gevoelens van solidariteit onder de leden van het publiek en kan een gemeenschapsgevoel ontstaan enkel door het observeren van de interactie in de voorstelling?
Samen met het choreografen collectief Random Collision heeft ze deze ideeën getest.
In deze presentatie zal ze dieper ingaan op de achterliggende theorieën van dit onderzoek en zal ze enkele bevindingen presenteren van experimenten tijdens het Noordenzon performing arts festival in Groningen.

Emilie Gallier     
Read. Move. Implicated. Emilie Gallier presenteert delen uit haar choreografisch werk: Sync (2012) het boek dat choreografie wordt als het gelezen wordt (individueel of in een groep), and Twists in the Body of the Big Spectator (2013-), een performance met een toolkit voor het lezen van choreografie. Deze stukken onderzoeken de impact van het lezen op de rollen van performer en toeschouwer. Zowel performers als toeschouwers hebben de mogelijkheid om actief onderdeel te worden van de voorstelling. Met andere woorden: ze kunnen iets van zichzelf inbrengen in de choreografische gebeurtenis. Het gebruik van geschreven choreografie, lezen en beweging zet aan
tot de uitdrukking van diversiteit en bescheidenheid.

Chiel Kattenbelt      
Chiel Kattenbelt is universitair hoofddocent Media Vergelijking en intermedialiteit aan de Universiteit Utrecht. Hij geeft les in het BA-programma Theater-, Film- en
Televisiewetenschap, in het MA programma Theaterwetenschap en Nieuwe Media en Digitale Cultuur en in de Research MA-programma Media en Performance Studies. Hij is lid van de examencommissie binnen het Departement Media- en Cultuurwetenschappen en voorzitter van zowel de programmacommissie van de BA Theater-, Film- en Televisiewetenschap als de toelatingscommissie van de MA Theaterwetenschap, Film- en Televisiewetenschap en Nieuwe Media en Digitale Cultuur. Zijn interessegebieden in het onderwijs en onderzoek, zijn theater en
media theorie, media vergelijking en intermedialiteit en esthetiek en semiotiek.

MSc. A. van Mourik Broekman     
Aafke van Mourik Broekman heeft de onderzoeksmaster ‘Social and Organizational Psychology’ bij de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. In 2013 startte ze een PhD-project bij dezelfde
universiteit. Onder supervisie van Tom Postmes, Ernestine Gordijn, and Namkje Koudenburg
werkt ze aan het onderzoeksproject ‘Organic Growth Of Groups: When And How Do Bystanders
Become An “In-group”’. Voor dit project werkt ze samen met Random Collision

Emilie Gallier     
Emilie Gallier is werkzaam als choreografe/performer bij PØST Cie. Ze voltooide de Master of Choreography van ArtEZ en volgde onderwijs aan het Center for Choreographic Research and Composition van de Royaumont Foundation in Frankrijk (destijds onder leiding van Myriam Gourfink). Ook studeerde Gallier Labannotatie aan het conservatorium in Parijs (CNSMDP). Geinspireerd door het schrijven en lezen van beweging richt ze haar onderzoek op het betrekken van het publiek en het uitwisselen van kennis. Gallier was co-redacteur van het boek
Inventing Futures (ArtEZ, 2013). Ze is free-lance schrijver, gastonderzoeker (ICKamsterdam), mentor, gastdocent (ArtEZ, LAK University of Leiden) en performer (bij Rosie Heinrich). http://www.post-cie.com/

Studiemiddag Locatie: Parnassos Cultuurcentrum, Kruisstraat 201 te Utrecht
Datum: 28 februari 2015  Tijd: 13.30 – 16.00 uur
Voertaal: Engels, discussie mogelijk in Nederlands
Kosten: leden VDO gratis, niet-leden € 10,- Alleen contante betaling is mogelijk.
Aanmelden is noodzakelijk. Stuur een e-mail naar verenigingdansonderzoek@gmail.com,
ovv Studiemiddag 28 februari.
Na afloop van de studiemiddag zijn de verschillende delen van Danswetenschap in Nederland
verkrijgbaar tegen een gereduceerd tarief.

www.dansonderzoek.nl
1001 JD Amsterdam, KVK 40537276,
Postbankrekening NL38INGB0006267573
verenigingdansonderzoek@gmail.com