VDO berichten

De VDO Berichten zijn aankondigingen die per email aan de leden van de VDO worden toegestuurd. Het betreft onder meer aankondigingen van nationale en internationale bijeenkomsten, congressen en conferenties en andere belangwekkende activiteiten. Tevens ontvangen de leden door middel van deze berichten nieuws en aankondigingen vanuit het bestuur van de VDO. Een zeer beperkte selectie van die berichten is te vinden op deze site en bij de VDO-groep op Linked In.