Organisatie

De Vereniging voor Dansonderzoek (VDO) werd in 1990 opgericht om Nederlands onderzoek op het gebied van de dans, zowel wetenschappelijk als toegepast, te stimuleren. Dansonderzoek wordt door de VDO zeer breed opgevat. Het is niet gebonden aan een bepaalde discipline en omvat zowel historisch en sociologisch onderzoek als onderzoek vanuit de theater-, bewegings- en bestuurswetenschappen. Ook onderzoek dat buiten een universitaire context wordt verricht valt binnen het interessegebied van de VDO.

De belangrijkste doelstellingen van de VDO zijn gedachtenuitwisseling, verspreiding van onderzoeksresultaten en discussie. Om ervoor te zorgen dat Nederlandse dansonderzoekers met elkaar in contact kunnen komen en dat hun werk onder de aandacht wordt gebracht, houdt de VDO zich bezig met:
– uitgave van een tweejaarlijkse bundel, Danswetenschap in Nederland, met artikelen over dansonderzoek in het Nederlands taalgebied;
– organisatie van studie(mid)dagen;
– verzending van aankondigingen van nationale en internationale activiteiten per email;
– onderhoud van de VDO website, die dient als opslagplaats voor verslagen en artikelen over dansonderzoek in Nederland.

De VDO wil een ontmoetingsplek en discussieplatform zijn voor iedereen die zich bezighoudt met dansonderzoek, binnen en buiten de wetenschap, actief en als belangstellende. Voor hen staat het lidmaatschap van de VDO open.