Leden

De VDO wil beoefenaren van en belangstellenden voor dansonderzoek met elkaar in contact brengen. VDO-leden die via de VDO website vindbaar willen zijn kunnen een kort profiel insturen, dat wordt geplaatst op deze ledenpagina. Dit kan door een contactformulier in te vullen bij ‘contact‘ of door een e-mail te sturen naar: verenigingdansonderzoek@gmail.com.
Leden die elkaar willen contacten kunnen op dezelfde wijze contact opnemen en de actuele ledenlijst opvragen.

Leden van de VDO

Aalten, Anna
studeerde antropologie en niet-westerse sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1991 op een proefschrift over zakenvrouwen in Nederland. Van 2004-2008 was zij als lector ‘Excellence and well being in the performing arts’ verbonden aan Codarts, Hogeschool voor Muziek en Dans in Rotterdam. Zij kreeg als vierjarige haar eerste balletlessen, beoefende sindsdien vele verschillende dansvormen en danst sinds 2007 Argentijnse tango. Aalten werkt als universitair hoofddocent bij de Afdeling Sociologie en Antropologie van de UvA. Bij het tijdschrift Dans verzorgde zij ondermeer de rubriek Dans en Wetenschap (met besprekingen van o.a.: dramaturgie, beleid, beeldvorming en dansanalyse). In 2002 publiceerde zij het boek De bovenbenen van Olga de Haas. Achter de schermen van de Nederlandse balletwereld (Van Gennep), een verslag van haar onderzoek naar lichaamspraktijken in het ballet.
Arentsen, Marc
Beer, Ingrid
behaalde in 2007 haar Masterdiploma Kunstbeleid en Management met een specialisatie in theaterdans aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie heeft ze zich ingezet voor het internationale Erasmus dansprogramma DIHS, het Danscentrum Utrecht en de DaCi Conferentie. Haar afstudeerscriptie ging over de identiteit van de Nederlandse theaterdans. Ze liep stage bij Het Nederlands Dans Theater en de Collectieve Danspromotie. Ze heeft drie jaar bij Scapino Ballet Rotterdam gewerkt en is momenteel werkzaam bij Theater Kikker en de Gaudeamus Muziekweek.
Bergman, Vera
volgde de opleiding tot dansdocent van het Brabants Conservatorium (thans dansacademie Fontys Hogescholen) en studeerde Andragogie aan de Universiteit van Nijmegen. Zij werkte 15 jaar als dansdocent en als sectorhoofd van de afdeling dans van het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven. Tevens was zij dansrecensent voor de Brabant Pers en lid van de Adviescommissie Podiumkunsten van de Provincie Noord-Brabant. Zij heeft lange tijd gewerkt als stafmedewerker bij Cultuurnetwerk Nederland, waar zij projectleider was van zeer uiteenlopende projecten. Van 2005 tot 2010 was zij werkzaam bij het Brabants Instituut voor School en Kunst (BiSK) o.a. als coördinator Scholing Kunsteducatie. Sinds 2010 werkt zij als zelfstandig adviseur.
Blokdijk, Jaap
afgestudeerd in pedagogiek RUG met bijvakken: hist. pedagogiek en theaterwetenschap, en cultuurwetenschappen OU; staatsex. danskunst (balletpedagoog); HBO-dipl. leraar basisschool Hogeschool Alkmaar; 2 labanotatie diploma’s, ISTD-ballet(lesgeef-)diploma’s: o.a. Diploma Cecchetti Method;
ervaring met: 6 jaar oude dans/barokdans (o.a. Feuilletnotatie); lesgeven onderwijskunde Lucia Marthas;
publicaties: gesch. Ned. dansvakonderwijs; Arthur St. Léon’s balletmethode en Enrico Cecchetti’s en Albertieri’s methodes;huidige werkkring: docent dansgeschiedenis & balletanalyse; docent basisonderwijs; balletdocent; ISTD-examencommissie psychologie & dansgeschiedenis.
Bongers, Yuri
Boshoven, Therese
Brands, Minke Elisa
Breukelen, Wieneke van
Buren-Walvis, Els van
Burgt, Fenna van der
Coggiola, Maria Gabriela
Dansateliers
Dillen, Bianca van
Dokter, Caroline
Dumon, Dirk
Ellinckhuijsen, Lin van
Ferdinand, Barbara
werkt bij het Ministerie van OCW als directiesecretaris van de Directie Cultureel Erfgoed. Zij volgde de vooropleiding Dans aan de (toen nog) Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Nadat zij was afgestudeerd in de Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ging zij aan de slag bij de Rijksoverheid. Bij de Raad voor Cultuur heeft zij onder meer het secretariaat van de commissie Dans gevoerd.
Fokkens- van der Maas, Sanne
(1977) studeerde Theaterwetenschap (UvA, MA) en deed een Docent Dansopleiding (HKA/ArtEZ, BDEd). Hierna werkte ze als dansdocent bij verschillende instellingen waaronder: Jeugdtheaterschool Rabarber, Balletschool De Toverfluit, Theatergroep DOX, Stedelijk Dalton College Alkmaar en Kunstencentrum Het Klooster. Ze danste bij Het Kabinet (Armand van den Hamer) en Stichting OZU (Rob List). Fokkens-van der Maas werkte onder meer als educatiemedewerker bij Holland Dance Festival, als jurylid bij Het Amsterdams Studenten Festival en als dramaturg/choreografiecoach bij Stichting Eye-Wash Productions. In 2008 richtte zij haar eigen stichting: Danstheater VOS op, die voornamelijk voorstellingen maakt en danst voor senioren. Daarnaast is ze als adviseur (Dans) bij Kunstfactor werkzaam en schreef en redigeerde in dat kader artikelen over onder meer: dans op school en dansen met ouderen.
Gündüz,Zeynep
Groot, Phiny de
Haas, G. J. F.
Heeswijk, Linde van
Herder, Saskia
heeft een fascinatie voor optimaal functioneren in zowel motorisch als mentaal opzicht, met de totale persoon als uitgangspunt. In samenwerking met Franklin van Doesburg en Kyra Mollema ontwikkelde zij daarvoor ISA. Saskia Herder heeft een dans- en bewegingsachtergrond en is motorisch remedial teacher. Zij houdt zich intensief bezig met argentijnse tango.
Hermans, Carolien
Keijsers, Petra
is in 2009 afgestudeerd als arts aan de Radboud universiteit in Nijmegen. Inmiddels is ze sinds januari 2010 bezig aan haar specialisatie tot Sportarts via Sanasport in Nijmegen. Ze heeft ruim 10 jaar op internationaal niveau aan ballroomdansen gedaan.
Kool, Laura
Laura Kool is afgestudeerd aan de Fontys Dansacademie als Docent Dans en aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten als Master in de Kunsteducatie. Naast het ontwikkelen van danseducatieve projecten voor haar bedrijf KoolArt is ze als freelance docent verbonden aan de Hogeschool Utrecht (opleiding pedagogiek), de Marnix Academie Utrecht (pabo), het Conservatorium van Amsterdam en Het Nationale Ballet. Voor het door KoolArt ontwikkelde project Moving Educators reist zij de wereld rond op zoek naar scholen waar dans geïntegreerd is in het curriculum en gaat zij in gesprek met leerkrachten, dansdocenten en onderzoekers. Haar ervaringen zijn te lezen in een online blog. Tevens is ze als redacteur verbonden aan het tijdschrift Kunstzone en als bestuurslid aan Dance and the Child International.

Koolen, Hanneke
studeerde Theater-Film-, en Televisiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht, waar ze in 2003 haar doctoraal afrondde met een scriptie over de relatie tussen dans en culturele identiteit. Tot 2010 was ze als docent verbonden aan het Department voor Media-en Cultuurwetenschappen van de U.U, waar ze participeerde in diverse cursussen en studenten begeleidde bij het schrijven van hun bachelor eindwerkstuk. Momenteel is Hanneke als theoriedocent verbonden aan de bacheloropleiding Dancer/Maker van de dansacademie van ArtEZ in Arnhem . Daar verzorgt ze lessen over o.a. dangeschiedenis, dansanalyse, filosofie en communicatietheorie. Daarnaast schrijft ze voor Dans Magazine over hedendaagse dans, dansgeschiedenis, werelddans en dans & media. In 2011 verscheen haar artikel over de geschiedenis van de tutu is in het Jaarboek van de Nederlandse Vereniging voor Kostuum, Kant, Mode en Streekdracht. In haar vrije tijd beoefent Hanneke flamenco, tap en lindyhop en geeft soms flamencoworkshops.

Körtvélyessy, T.
behaalde in 1996 zijn HBO diploma Docent moderne dans en dansimprovisatie volgens Laban / K. Winkel aan de Rotterdamse Dansacademie (nu codarts) en in 2002 zijn Master Choreografie bij Dance Unlimited / ArtEZ Dansacademie met als specialisatie Open Vorm Kompositie. Hij was tevens gaststudent aan de School voor Nieuwe Dansontwikkeling SNDO in 1996 en het EDDC (European Dance Development Center) in Arnhem 2000-2001, alsmede het Kinetic Awareness® Center van 1995 tot 2007. Hij werkt als professioneel choreograaf, danser, en docent in Rotterdam en in het buitenland, waaronder herhaaldelijk in New York. Hij is tevens sinds 2007 gecertificeerd docent in de bewegingstechniek Kinetic Awareness® Zijn benadering is een van experimentatie en zelfwerkzaamheid in diverse disciplines, altijd als aanvulling op de mogelijkheden van de individuele mens in continue ontwikkeling. Zodanig zijn de uitingen van zijn werk in een fluidum tussen talen, stijlen en disciplines. www.realdancecompany.org
Krans, Anja
(1962) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie werkte ze in de podiumkunstenpraktijk, onder andere als regie-assistent en dramaturg bij Cloud Chamber. Sinds 1994 werkt ze bij Theater Instituut Nederland, in verschillende functies; momenteel als programmamanager internationalisering, in welke hoedanigheid ze verantwoordelijk is voor de internationale promotie van de Nederlands scènische podiumkunsten.Krans heeft daarnaast als gastdocent gewerkt, onder andere bij de Universiteit van Amsterdam, zat twee edities in de redactie van Danswetenschap in Nederland, en schreef artikelen en boeken, zoals de monografie Annemarie Prins, theatermaker en Vertraagd effect. Hedendaags theater in 1 inleiding en 18 interviews over vernieuwingen in de podiumkunsten sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw.
Kuijper, Jacqueline de
Linden, Mirjam van der
Loon, Theo van
Naafs, Jochem
is onder andere werkzaam bij ArtEZ Bachelor of Dance en HKU Theater. In zijn onderzoek richt hij zich op performatieve onderzoeksmethodes en op manieren waarop de performatieve situatie ingezet kan worden om onderzoek te delen. Als docent en dramaturg is hij zowel werkzaam in dans als theater. Zijn lessen zijn er met name op gericht studenten te trainen in het spreken en schrijven over hun eigen praktijk en die van anderen (in relatie tot het discours). Daarvoor maakt hij gebruik van een persoonlijke benadering en verschillende werk- en gespreksvormen. Daarnaast schrijft hij poëtische feedback tijdens lezingen en voorstellingen.
Nieuwboer, Bianca
studeerde in 2004 af aan de Universiteit Utrecht, Theaterwetenschap en is sindsdien op diverse manieren werkzaam in de danssector. Momenteel is zij werkzaam als beleidsmedewerker bij de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, waar zij zich met werkgeverszaken bezig houdt. Daarvoor doceerde zij aan de Fontys Dansacademie in Tilburg, waar zij onder meer betrokken is bij de minor Director, tracé dansdramaturgie en gaf zij les bij Theaterwetenschap in Utrecht. Tevens werkte ze mee aan het digitalisatiesproject van Bianca van Dillen, waarvoor het archief (met name werk gemaakt bij Stichting Dansproduktie) gedigitaliseerd en ontsloten zal worden.
Neuhaus, Bettina
Os, Wilja van
Peijpe, Bas van
Pijl, Lucia van de
Poeth, Marion
artistiek programmeur en producent bij Cinedans – Dance on Screen Festival. Daarnaast werkzaam bij andere filmfestivals en als freelance media vormgever & video editor. Startte haar studie in moderne theaterdans aan de AHK, studeerde achtereenvolgens interactieve media vormgeving en film in Nederland en Engeland. Ze behaalde haar MA in Theaterwetenschappen aan de UU met haar onderzoek in screenchoreography.
Rijk, Annemijn
Rijn, J.J. van
begon in 1952, naast zijn studie Scheepsbouw in Delft, aan een opleiding academische dans bij Eeke Thomee. Deze opleiding maakte Van Rijn af in 1958, maar hij zette niet de volgende stap naar een balletgroep, omdat hij zichzelf niet goed genoeg vond. Sinds 1952 houdt Van Rijn zich bezig met het lezen en verzamelen van veel dansboeken, ziet hij veel dansvoorstellingen en volgt hij de ontwikkeling van de dans – vooral die in Nederland – tot op heden zeer intensief m.b.v plakboeken met krantenartikelen. De interesse van Van Rijn gaat uit naar alle vormen en stijlen van dans: van academische dans tot urban dance. Aan het einde van zijn carrière in de Scheepsbouw startte hij in 1995 een studie Theaterwetenschap in Utrecht waar hij in 2000 afstudeerde. Momenteel werkt Van Rijn samen met dr. A v/d Velde aan een boek over de bioscoopontwikkeling in Rotterdam tot 1940.
Rijven, Margot
Sanders, Lisanne
Schouwenaar, Rozemarijn
Schuitemaker, Arno
Severien, Guido
Werkte als danser en choreograaf, voor/met diverse professionele gezelschappen waaronder Dansproductie, Rambert Dance Company, Karin Post, Luc Boyer, Toneelgroep Amsterdam, en als docent voor Dansproductie, Codarts, Artez, en de Rietveldacademie. Studeerde ook een Sociaal Culturele Wetenschappen (kand.) (Universiteit Utrecht), Kunstmanagement (post-ba.)(Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en Hogeschool Amsterdam) en rondde onlangs de Master Arts Education af (Codarts Hogeschool voor de kunsten Rotterdam). Werkt op dit moment voor Codarts, hogeschool voor de Kunsten Rotterdam als beleidsadviseur en onderzoeker. Is in die laatste hoedanigheid in voorbereiding op een Phd traject waarin choreografie centraal staat. 
Swart-Eikema, Mascha de
Tolk, Linda
begon op haar 4e jaar met dansen en heeft gestudeerd aan de Fontys Dansacademie in Tilburg. In 2012 behaalde zij haar Bachelor Theaterwetenschap aan de Universiteit Utrecht en heeft zich daarbij gericht op dans, dansdramaturgie en kunstbeleid en –management. Daarnaast liep zij stage bij de festivals Springdance en de Nederlandse Dansdagen, zowel op marketing als productiegebied. Ook werkt Linda als publiciteitsmedewerker voor STRAAT (platform voor jong urban danstalent uit Utrecht) en richt zij zich op productionele werkzaamheden binnen het dansveld.
Truijens – Thodé, Annette
studeerde als docent dansexpressie-folklore af in 1993 in Tilburg. Heeft gewerkt als dansdocent bij o.a. Scapino in school, Garoon, Galim, dans in school. Was danseres bij Jeugdanstheatergroep D3 en Dansgroep Piet Hein die volksdans op een eigentijdse wijze bracht. Was tevens artistiek leider en voorzitter van Dansgroep Piet Hein. Choreograaf bij eigen Stichting AnneThé, waar volksdans als uitgangspunt wordt gebruikt. Scout geweest voor het amateur dans circuit voor het toenmalige LCA en lid van Stichting Danspunt Brabant. Van 2003 tot 2010 Consulent dans bij Pier K in Hoofddorp, sinds 2010 projectleider Kunstmenu Haarlemmermeer in Hoofddorp bij Pier K. Daarnaast als freelancer werkzaam voor o.a. Kunstbalie (Global Dance traject), Fontys Dansacademie (projectleider Verkorte Flexibele Deeltijd Opleiding Docent Dans) en Tilburg Dansstad (Projectleider De Dansoverval 2011).
Verlind, Claudia
(1975) Achtergrond; VO-BEBH (Post HBO Danstherapie cum laude), gecertificeerd Rots & Water trainer basisschool breed , Taal- en Rekendans docente. Jarenlang werkzaam geweest in Marketing & Communicatie. Laatste 10 jaar in Kunst & Cultuurbranche (Theater/Kunsteducatie/bibliotheek) NGPR-A en NIMA-B op zak. Werk veelal op voorscholen, primair onderwijs en BSO. Voornamelijk het Jonge Kind. Daarnaast werk ik graag met bijzondere doelgroepen zoals (dementerende) ouderen, mensen met een (verstandelijke) beperking. Dans & beweging is voor mij een middel om te ervaren, leren, communiceren en verbinden. Actief in regio Etten-Leur.
Vink, Paula
Voets, Josephine
studeerde in 2009 af als choreograaf aan de Fontys Dansacademie. Ze ging direct aan de slag als educatiemedewerker bij Danshuis Station Zuid en ze startte haar eigen bedrijf: Josephine Dansproducties. Onder deze naam geeft ze regelmatig dansworkshops en danslessen op maat, hoofdzakelijk binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Naast haar baan heeft ze de master Theaterwetenschappen afgerond aan de Universiteit Utrecht. Tijdens deze studie ontwikkelde ze zich als onderzoeker op het gebied van dans en danseducatie.
Vos, Nico de
Nico de Vos is filosoof en gepromoveerd op het gebied van filosofie en dans. Hij is als hogeschooldocent verbonden aan de Masteropleiding Pedagogiek vanuit Ecologisch Perspectief van de Hogeschool Utrecht. Daar verzorgt hij onder meer het filosofieonderwijs, begeleidt een Leeronderzoeksgroep Pedagogiek & Kunst en is coördinator van de minor Liberal Arts. Tevens verricht hij freelance werkzaamheden in onder andere de danswereld, als spreker, schrijver, gastdocent, onderzoeker of adviseur (voor De Nederlandse Dansdagen, ArtEZ Dansacademie, Codarts Dansacademie, De Dansers, Theater Instituut Nederland, e.d.).In zijn filosofische activiteiten richt Nico zich met name op de terreinen van enerzijds kunst & cultuur en anderzijds onderwijs, (jeugd)zorg & welzijn, én op de mogelijke verbindingen daartussen. Wat betreft het filosofische onderzoek gaat zijn voorkeur uit naar literatuurstudie in combinatie met vernieuwend kwalitatief-empirisch onderzoek in de vorm van arts-based research. Zijn specifieke interesse ligt op het gebied van lichamelijkheid, bewegen en danskunst.
Vreeswijk, Bram
Wachelder, Henriette
Wassink, Julia
Sinds augustus 2016 ben ik afgestudeerd als cultureel econoom aan de Master Cultural Economics & Entrepreneurship aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tevens ben ik in 2011, na tien succesvolle jaren afgestudeerd als professioneel danseres aan de Nationale Balletacademie in Amsterdam. Ik wil met deze unieke artistieke achtergrond op een wezenlijke manier bijdragen aan de vorming van  jonge kunstenaars en als cultureel econoom van toegevoegde waarde zijn in de huidige danssector in Nederland.
Wichman, Sanne
Wijers, Lotte
Wildschut, Liesbeth volgde de Dansvakopleiding van het Brabants Conservatorium in Tilburg, thans Fontys Dansacademie. Zij werkte als dansdocent en was danseres bij de Jeugddansgroep D3. Zij studeerde Theaterwetenschap aan de Universiteit Utrecht, waarna zij aan deze universiteit verbonden bleef als docent/onderzoeker. Zij promoveerde in 2003 op een onderzoek naar de betrokkenheidsprocessen van kinderen die naar dans kijken. Momenteel houdt zij zich in haar onderzoek bezig met fysieke ervaringen van toeschouwers die naar dans kijken. In haar onderwijs benadert zij de dans vanuit een historisch, theoretisch, analytisch en dramaturgisch perspectief.
Willems, Caroline
Wilmans, Ruth
Wolf, Franziska
Wortelboer, Dortohée
specialiseerde zich na een klassieke balletopleiding in renaissance- en barokdans. Zij is, zowel in Nederland als op internationaal niveau één van een handjevol specialisten historische dans, die theorie en praktijk combineren en dus zowel als onderzoeker als als danser actief zijn. Zij is artistiek leider van een professioneel dansgezelschap, Folia, alsmede van een ensemble van amateurdansers, Fiori di Folia. Met beide ensembles richt zij zich op de uitvoering van het dansrepertoire van de late 15e tot de late 18e eeuw, soms in de vorm van pure dansdemonstraties, soms in het kader van theatrale producties. Zo is voor 2009 een dansproductie rond de viering van 400 jaar astronomische ontdekkingen en Galileo Galileï in voorbereiding.Dorothée Wortelboer publiceerde artikelen over historische dans in diverse muziek- en danstijdschriften in Nederland en Duitsland. In 1996 produceerde zij in samenwerking met het Lacrimae Ensemble haar eerste cd met dansmuziek uit het einde van de 16e eeuw. De cd en het bijbehorende, door haar geschreven en in drie talen verschenen boek over 16e-eeuwse dans, genieten een wereldwijde verspreiding. In 2002 produceerde zij met Accademia Amsterdam een goed ontvangen cd met muziek voor dansen uit de Franse barok. In 2004 volgden een derde cd en dansboek La Baroque, een prachtige productie rond het dansrepertoire van het Stadhouderlijk Hof in Den Haag rond 1760.Sinds 2006 is zij danscoach van het oude muziek-kinderkoor van de KAN (Kinderkoor Academie Nederland), dat met programma’s waarin gezongen en gedanst wordt reeds een aantal opzienbarende optredens heeft uitgevoerd. Zij geeft regelmatig workshops en (zomer)cursussen in Nederland en vele andere Europese landen, alsmede in Australië. Momenteel verzorgt zij de barokdansprojecten aan het Utrechts Conservatorium.
Wouters, Evelien
studeerde in 2005 af aan de Universiteit Utrecht in de richting Kunstbeleid -en management. Na haar studie is ze werkzaam geweest bij Raz/Hans Tuerlings en diverse amateurdansfestivals zoals het Amateur Dans Festival en Dance2B. Sinds 2007 is Evelien werkzaam bij Kunstbalie (expertisecentrum voor amateurkunst en cultuureducatie) in Brabant als consulent dans amateurkunst. Naast haar baan is ze lid van de Brede Adviescommissie Cultureel Klimaat in Amersfoort.
Zee, Aliene van der
na een vooropleiding te hebben gevolgd van de Royal Academy of Dance en aan de Rotterdamse Dansacademie heb ik één jaar gestudeerd aan Codarts waar ik mijn propedeuse heb gehaald voor Docent Dans. Op dit moment studeer ik Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit in Groningen en ben ik een Honours College student, waardoor ik me nu bezig houdt men mijn afstudeerproject over de neurocognitie in dans en de onderliggende neuronale processen hiervan.
Zon, Diana van