Danswetenschap in Nederland

Tweejaarlijks geeft VDO een publicatie Danswetenschap in Nederland uit. Inmiddels zijn zeven delen verschenen waarin de VDO artikelen samenbrengt over aan dans gerelateerd onderzoek dat in Nederland en België wordt uitgevoerd, aan de universiteiten, de dansopleidingen en daarbuiten. De kern van de bundel bestaat uit toegankelijk geschreven verslagen en besprekingen van recent onderzoek. Er wordt bewust gekozen voor een brede benadering van dansonderzoek, zodat zowel toegepast als meer zuiver wetenschappelijk onderzoek aan bod komt. Ook wordt ruime aandacht besteed aan onderzoek dat is uitgevoerd door studenten in het kader van hun doctoraalscripties.

De redactie van Danswetenschap in Nederland heeft een wisselende samenstelling.

Danswetenschap in Nederland
Deel 9
Deel 8
Deel 7
Deel 6
Deel 5
Deel 4
Deel 3
Deel 2
Deel 1