Deel 1

vdo deel 1

De VDO bracht in 2000 het eerste deel van Danswetenschap in Nederland uit. De redactie van dit eerste deel bestond eveneens uit Mirjam van der Linden, Peter Eversmann en Anja Krans. In de twee inleidende artikelen van Danswetenschap in Nederland. Deel 1 schetst Mirjam van der Linden de positie van het dansonderzoek aan de Nederlandse universiteiten en bij de dansopleidingen. Daarna geeft Onno Stokvis zijn visie op de huidige danspraktijk. De kern van het boek bestaat uit toegankelijk geschreven verslagen en besprekingen van recent onderzoek. In de bundel is bewust gekozen voor een brede benadering van dansonderzoek, zodat zowel toegepast als meer zuiver wetenschappelijk onderzoek aan bod komt. Ook is ruime aandacht besteed aan onderzoek dat is uitgevoerd door studenten in het kader van hun doctoraalscripties. De bundel besluit met een voorlopig overzicht van danswetenschap op internet door Klazien Brummel.

Bundel bestellen

Inhoud deel 1

Redactioneel

I.      Danswetenschap
I.1    Danswetenschap in Nederland, door Mirjam van der Linden
I.2    Dansonderzoek in Nederland, door Mirjam van der Linden

II.     Stand van zaken in de Nederlandse dans
II.1     Nederlandse dans op de drempel van de 21e eeuw, door Onno Stokvis

III.    Recent onderzoek
III.1     Hoe kom je zo gek? En was het het waard?, door Fits Naerebout
III.2     Looking at dances, door Valerie Preston-Dunlop
III.3     Beleving en belasting bij jeugdige dansers, door Jacques van Rossum
III.4     De dansdocent nader bekeken, door Jacques van Rossum
III.5     Dance therapy, door Piet van Wieringen
III.6     Over de opkomst van de twist en de gevaren van house, bespreking door Anna Aalten

IV.     Proefschrift in wording
IV.1     Theoretisch en empirisch onderzoek naar de beleving van dansvoorstellingen bij kinderen, door Liesbeth Wildschut

V.    Recente doctoraalscripties
V.1     De rituele aspecten van een voorstelling of de voorstelling als ritueel?
V.2     Dansen als bron van kracht
V.3     Kunsteducatieprojecten boeken bescheiden succes
V.4     Op zoek naar de achtergrond van Reflex’ ondergang
V.5     Proces van talentontwikkeling bij aankomende dansers
V.6     Een warm pleidooi voor dansdramaturgie
V.7    Dansen in de hofcultuur van de Oranje-Nassaus
V.8    In de ban van de flamenco
V.9    Schlemmer, Bauhaus en ‘navolger’ Kouwenhoven?

VI.     Selecte bibliografie

VII.     Internetwijsheid

VII.1    Welke wegen leiden naar Rome?
door Klazien Brummel