Deel 2

In 2002 verscheen Danswetenschap in Nederland. Deel 2, onder redactie van Mirjam van der Linden, Peter Eversmann en Anja Krans. In de eerste twee artikelen in Deel 2 wordt een beeld geschetst van de plek die dans inneemt binnen het voortgezet en het universitair onderwijs. Daarna geeft danspubliciste Francine van der Wiel haar visie op de huidige danspraktijk. De kern van het boek bestaat uit toegankelijk geschreven verslagen en besprekingen van recent onderzoek. Opnieuw is gekozen voor een brede benadering van dansonderzoek, met aandacht voor zowel toegepast als meer zuiver wetenschappelijk onderzoek. De bespreking van het onderzoek dat is uitgevoerd door studenten in het kader van hun doctoraalscripties heeft inmiddels een vaste plaats gekregen. De bundel besluit met een voorlopig overzicht van danswetenschap op internet door Peter Eversmann.

Bundel bestellen

Inhoud deel 2

Redactioneel
I.    Leren over dans
I.1    Dans in de 2de fase van het Voortgezet Onderwijs- CKV 1,2,3,  door Vera Bergman
I.2     Master Danswetenschap in Utrecht, door Liesbeth Wildschut

II.     Stand van zaken in de Nederlandse dans
II.1     De dans in Nederland anno 2002: Jubileren en/of* doorstromen doorhalen wat niet van toepassing is, door Francine van der Wiel

III.    Recent onderzoek
III.1     Body politics, door Anna Aalten
III.2     De fysieke fitheid van dansers-in-opleiding, door Jacques van Rossum
III.3     The Dutch don’t dance, door Anna Aalten en Mirjam van der Linden

IV.     Proefschrift in wording
IV.1     Do you see what I mean? Theater-kijken ontleed, door Maaike Bleeker
IV.2     De beleving van dansvoorstellingen: hoe onderzoek je dat bij kinderen?, door Liesbeth Wildschut
IV.3     Prins Maurits danste graag en goed, door Enno Piet

V.    Recente doctoraalscripties
V.1     Waar de dansmuze van gruwelt. Nederlands Dans Theater III en de nieuwe kijk op de danser, door Annemieke Bot
V.2     De dunne scheidsleinn tussen danser en choreograaf, door Maja Landeweer
V.3     De dans om werk, door Léonie Lispet
V.4     Kiezen of delen-De toepasbaarheid van inhoudelijke subsidiecriteria op niet-westerse dans en fusievormen, door Laurien Saraber
V.5     Meer supermanagers graag, door Esther Stoeten

VI.     Selecte bibliografie

VII.     Internetwijsheid
VII.1     World Wide Walzing: dans en ‘nieuwe’ media, door Peter Eversmann