Deel 3

vdo deel 3

Danswetenschap in Nederland. Deel 3 verscheen in 2004, onder redactie van Mirjam van der Linden, Liesbeth Wildschut en Jacobijn Zeijlemaker. Door middel van artikelen over recent (wetenschappelijk) onderzoek en besprekingen van scripties biedt dit laatste deel van de serie een staalkaart van het onderzoek op het gebied van de dans dat in het Nederlands taalgebied wordt uitgevoerd. Daarnaast bespreekt Mirjam van der Linden de voorzichtige toenadering tussen theorie en praktijk in de dans en geeft Isabella Lanz haar visie op de huidige stand van zaken in het Nederlandse dansveld.

Bundel bestellen

Inhoud deel 3

Redactioneel
I.    Kruisbestuivingrn theorie en praktijk
Theorie en praktijk, klaar voor het grote duet?, door Mirjam van der Linden

II.    Stand van zaken in Nederlandse dans
Dans in Nederland in 2003: wat beklijfde en waarom?, door Isabella Lanz

III.     Recent onderzoek

The moment when it all comes together. Embodied experiences in ballet, by Anna Aalten
Who’s Looking? The Universal as Sign, by Maaike Bleeker
Presentational modes in dance: How the body speaks about the body, by Jeroen Fabius
Emotie in dans – een zoektocht naar het punctum van de dans, door Phiny de Groot
Groeien dansleerlingen vooral in de zomervakantie?, door Jacques van Rossum
De werkbelasting van de dansdocent: Een inventarisatie-onderzoek, door Jacques van Rossum
Hoe beleven kinderen een dansvoorstelling?, door Liesbeth Wildschut

IV.     Recente doctoraalscripties
William Forsythe, de Houdini van de dans. Een studie naar de emotionele beleving van toeschouwers bij het zien van danswerken van William Forsythe,      door Mieke Dols
When the body takes over…, by Carolien Hermans
The dancing body in physical and virtual space: making, teaching and learning choreography by using digital dance technology, by Michiel van Laar
Onderzoek naar de wereld van het dansdocentschap, door Ruth Naber
Dans en digitaliteit, door Bianca Nieuwboer
Bharata atyam in de twintigste eeuw: religie of entertainment?, door Marieke van Oosten
Waar danste mijn vader in Rotterdam toen hij jong was?, door Jan Jaap van Rijn
¡Tangomania!, door Lilian van Rooij
Aerobe und anaerobe Ausdauer bei professionellen Bühnetänzern, von Andrea Schärli
Dans om dans. Een analyse van de verwarring over het begrip ‘dans’ in het discours rondom Springdance, door Nienke Tjallingii

V.    Selecte bibliografie

V1.     Internetwijsheid
World Wide Walzing: dans en de wereld, door Peter Eversmann