Deel 4

vdo deel 4

In Danswetenschap in Nederland zijn artikelen samengebracht over dansonderzoek dat in Nederland wordt uitgevoerd aan de universiteiten, de dansopleidingen en daarbuiten. Dansonderzoek is interdisciplinair van karakter. Veel publicaties zijn bovendien nauwelijks voor een breder publiek toegankelijk. De missie van Danswetenschap in Nederland is dan ook het zichtbaar en toegankelijk maken van recentelijk verricht, aan dans gerelateerd onderzoek van zowel ervaren als beginnende onderzoekers. In het 165 pagina’s tellende boek vindt de geïnteresseerde lezer een unieke bundeling van onderzoek op zulke uiteenlopende terreinen als historisch en filosofisch onderzoek, dansanalyse, gezondheid, danseducatie, niet-westerse dansvormen, dansopleidingen, receptie-onderzoek, het choreografisch maakproces en danscoaching. Het vierde deel van Danswetenschap in Nederland bewijst dat de belangstelling voor dans als object van studie nog altijd groeit. Naast artikelen van een zevental wetenschappers, zijn er negen onderzoeksverslagen van studenten opgenomen.

Elk deel in deze serie opent, naast de bijdrage van een journalist over de stand van zaken in de Nederlandse theaterdans, met een actueel thema. Deel 3 (2004) beschreef reeds de toenadering tussen theorie en praktijk. In Deel 4 is te lezen hoe deze kruisbestuiving tussen wetenschap en kunst, tussen universiteiten en hogescholen haar vruchten begint af te werpen. Met de introductie van de bachelor- en masterdiploma’s aan zowel universiteiten als hogescholen begint namelijk ook het dansonderzoek dat wordt verricht aan dansvakopleidingen (bijvoorbeeld de Master Choreografie in Tilburg en Dance Unlimited in Amsterdam, Arnhem en Rotterdam) een rol te spelen. In Deel 4 zijn voor het eerst ook presentaties van professional masterscripties opgenomen.

Bundel bestellen

Inhoud deel 4

Redactioneel
I.Redactioneel thema: theorie en praktijk, een vervolg
Gezonde uitblinkers. Onderzoek en praktijk bij de Rotterdamse Dansacademie, door Anna Aalten
Reflectieve dansers en ervarende wetenschappers, door Liesbeth Wildschut

II.    Stand van zaken in de Nederlandse dans
Seizoen 2004-2005: Dansen op leven en dood, door Sander Hiskemuller

III.    Recent onderzoek
That stranger the unmade dance. Leading ideas in 30 years of dance education at the SNDO, by Jeroen Fabius
Disappearance: self-loss in current performance practices, by Carolien Hermans
Perfectionisme in de dans: onderzoek naar een mogelijke achilleshiel, door Jacques van Rossum
The dance teacher: the ideal case and daily reality, by Jacques van Rossum
Fit to dance? – NL. Een replicatie-onderzoek onder professionele dansers in Nederland, door Jacques van Rossum

IV.    Proefschrift in wording
Pedagogical context of practical dance classes in higher education, door Äli Leijen
The bodily memory, by Mia Vaerman

V.    Masterscripties
Een dans in netwerken, door Brigitte Bloksma
Vernieuwing binnen de niet-westerse dans: samenwerken als voorwaarde voor professionalisering, door Lisanne Brandsma e.a.
Waar rust de dans als hij gedanst is?, door Ruth Naber
De kunst er vanaf kijken?, door Maaike Reijntjes

VI    Professional masterscripties
It’s Me But I’m No Longer There. A performance with an absent performer for two active audience members, by Andrea Bozic
A research into choreography coaching in the field of amateur dance in the Netherlands, by Dirk Dumon
The idea of (new) order(s) / con-sens-us. Two approaches to Open Form Composition in group situations, by Thomas Körtvélyessy
Taking charge …., by Caroline Ribbers
Feeling the right answer, a research on the choreographic process, by Ruth Wilmans