Deel 7

Februari 2013 verscheen de 7e bundel van Danswetenschap in Nederland. Net als de voorgaande delen begint deze uitgave met een actueel thema. Werd in Deel 6 inzichtelijk gemaakt hoe het dansveld haar blik verbreedt en de deur naar onderzoek wijd open zet, in Deel 7 geven acht choreografen en wetenschappers hun visie op de dansmaker als onderzoeker. Naast deze artikelen is er traditiegetrouw een bijdrage van een journalist, dit keer Mirjam van der Linden, over de stand van zaken in de Nederlandse theaterdans.

Bundel bestellen

vdo deel 7

 


Inhoud Danswetenschap in Nederland deel 7


Redactioneel                                                                                
5

I      Redactioneel thema                                                           7

De dansmaker als onderzoeker: een zoektocht naar goud         9

door redactie                                                         

II    Stand van zaken in de Nederlandse dans                15

Don’t look back: Terugblik op de seizoenen 2010-2011 en 2011-2012

door Mirjam van der Linden                                           17

III   Recent onderzoek                                                27

Het potentieel van dans en performancekunst als zelfstandig kennisdomein

door Leni van Goidsenhoven                                          29

 Taal en rekenen leren door dans

door Lizzy de Wilde en Lenneke Scherrewitz                37

A performance as shared space of action

door Liesbeth Wildschut i.s.m. Arno Schuitemaker     43

IV    Proefschrift in wording                                      55    

Elk dans mag heten wel processie vanden duvel
Danscultuur en disciplinering in de oostelijke en zuidelijke Nederlanden, 1300 – 1700

door Thérèse Boshoven                                                    57

Dance dramaturgy as a creative and somatic practice

by Guy Cools                                                                      67

The missing history of (not)conceptual dance

               by Jeroen Fabius                                                 76

Expanding the notion of performance in digital dance: Technological performance and machinic performers

by Zeynep Gündüz                                                            86

Shall we dance? On a bright cloud of music shall we fly?

door Carolien Hermans                                                    97

Practicing thought as ‘trans-formation’

by Cecília de Lima                                                            106

Musings on Risk and Dance Improvisation

by João da Silva                                                                115

V     Masterscripties                                                      121  

 Virtuositeit in het hier en nu

door Marieke van Delft                                                    123

Thinking Through the Movement of Imagination

               by Jessie Eggers                                                 129

Landschap en de hedendaagse dans

door Justa ter Haar                                                          133

A match made in heaven? Een onderzoek naar dansworkshops voor jongeren

door Christel Kroese                                                          137

Tijd als Tijd. Een onderzoek naar de vernieuwende tijdsesthetiek van de opera Einstein on the Beach

               door Annelies Oosterloo                                      141

Als een vis in het water: Onderzoek naar de problematiek rond de duurzaamheid van de danscarrière

door Claire Philips                                                              145

Screenchoreography

by Marion Poeth                                                                149

Veranderde esthetiek van hiphopdans in het theater

               door Evelien van de Sanden                                             154

 VI    Professional masterscripties                                        159

Recalling repetition

by Juliana Atuesta                                                             161

Causal Machine or My Body Is Ultimately Engaged

by Branka Zgonjanin                                                         165

 

Selecte bibliografie                                                                     169

Personalia                                                                                       174

Colofon                                                                                              181