Deel 8

In februari 2015 verscheen de 8ste publicatie van Danswetenschap in Nederland. De bundel opent met het redactioneel artikel Invitation to the Dance; Performance as Proposition , waarin Hanneke Koolen reflecteert op de relatie tussen maker en publiek. Daarnaast bevat de uitgave traditiegetrouw een overzicht van de stand van zaken in de Nederlandse theaterdans, ditmaal geschreven door dansrecensente Marcelle Schots. In 23 artikelen (zie hieronder) geven diverse auteurs inzicht in hun onderzoek, van proefschrift en recent onderzoek tot (professional) masterscriptie. De selecte bibliografie geeft een overzicht van recent gepubliceerde titels op het gebied van dansonderzoek.

Bundel bestellen

cover DIN 8

Inhoud Danswetenschap in Nederland 8

Redactioneel                                                                             7

I    Redactioneel thema                                                         9

Invitation to the Dance                                                              11
Performance as Proposition
by Hanneke Koolen

                                      

II  Stand van zaken in de Nederlandse dans                 17

Over verschuivende posities, perspectieven en relaties          19
Terugblik op de dansseizoenen 2012-2013 en 2013-2014
door Marcelle Schots

III Recent onderzoek                                                         27

Small Stories, Unfulfilled Narrative Scripts                          29

Making Sense’ of the Experimental Theatre
Performance the fault lines
by Bram van Leuveren and Thom van Duuren

Dance Medicine in The Netherlands                                     40
An Update from Dance Related Research in the Medical
Centre for Dancers and Musicians
by Anandi van Loon-Felter

Associative Writing and the Lecture Performance             51
by Jochem Naafs

 

IV  Proefschrift / Proefschrift in wording                59                                                              

Rewriting Distance                                                                   61
On Improvisation as a Research Practice
by Guy Cools

All of the Person                                                                        69
Kinaesthetic Explorations of the Dancer’s Gaze
by Jeroen Fabius

Dance for Solidarity                                                                  79
Uniting Dancers and Audience Through Movement
by Aafke van Mourik Broekman, Tom Postmes, Ernestine Gordijn, Namkje Koudenburg and Kirsten Krans

Improvise or Else?                                                                   89
by João da Silva

 

V   Masterscripties                                                               99                                                                            

Thoughts of Suspension                                                          101
Boris Charmatz’s Levée des Conflits and Walter Benjamin’s Angel of History
by Jessie Eggers

Het is een jongen                                                                     105
Hoe inversie toegepast kan worden op beweging en interactie in dans
door Maarten van Grootel

Dance Technique in Higher Education                                 109
Teaching Dance for Understanding
by Jacqueline de Kuijper

Eerst kijken, dan zien                                                             115
Onderzoek naar de mogelijke waarden van een kinderdansvoorstelling voor de basisschoolleerling
door Josephine Voets

 

VI  Professional masterscripties                                121

Activism in Motion                                                                123
The Political in the Israeli Dance World
by Orly Almi

A Shift of Scale                                                                       128
by Christina Ciupke

Choreographic Writing and the Reading-Movement        132
by Emilie Gallier

Audience Participation in Dance Performances:                138
Why Bother?
by Leah Jacob

Improfection                                                                             143
A Closer Look at the Common Denominators of
Interdisciplinary Improvisation
by Athalie de Koning

Dans en sport                                                                           148
Een onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen vanuit het perspectief van kinderen
door Laura Kool

Only for You                                                                             152
Eventually Becoming Subject of Performance
by Ayşe Orhon

(Not) Knowing                                                                  158
A Research on ‘Some Thing’ in Choreography
by Annika Pannitto

Disorganized Bodies and the Act of Choreographing    162
for the Screen
by Artémise Ploegaerts

The Figure                                                                          166
A Leap of Sensation
by Tomaž Simatović

Flow in Ballet                                                                       170
An Interpretative Phenomenological Analysis of Flow Experiences in Ballet
by Argyro Tsampazi

De ervaring van kinesthetische empathie door              173
dansvakstudenten
door Sanne Wichman


Selecte bibliografie                                                       
177

 

Personalia                                                                        182

 

Colofon                                                                               191