Publicaties bestellen

BUNDEL SALE !
Deel 3+4+5
  samen voor slechts 15,- euro
Deel
6+7+8  samen voor slechts 20,- euro

Actie loopt tot 1 maart 2018.


Danswetenschap in Nederland deel 9 is te bestellen door storting van 17,- euro (dit is inclusief verzendkosten) op bankrekening NL38 INGB 0006 2675 73 t.a.v. de Vereniging voor Dansonderzoek, met duidelijke vermelding van ‘bundel danswetenschap deel 9, naam en adresgegevens’.

De bundel is ook online te koop via de Theaterboekwinkel en via International Theatre & Films Books.

Op eenzelfde wijze zijn ook voorgaande delen te bestellen. De kosten (incl verzendkosten) zijn:
Danswetenschap in Nederland deel 8: 15,- euro
Danswetenschap in Nederland deel 1 t/m 7: 10,- euro per stuk
Deel 2 is helaas niet meer verkrijgbaar.